ANASAYFA

"ÇOK DİLLİ KANAL" TRT 6 YAYINDA

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) çok dilli kanalı TRT 6 yayına başladı. Kürtçe ile yayına başlayan, sonrasında Arapça, Farsça gibi dillerde yayın yapılacağı duyurulan TRT 6 kanalında, her gün belirlenen bir dil veya lehçede programlar yapılacak. TRT'nin çok dilli yayını; çocuk, gençlik, kadın, sağlık, ekonomi, drama, belgesel, tarih, doğa, spor, müzik, haber, kültür-sanat, din-ahlak ve eğlence programları ile izleyicilerinin tüm beklentilerine cevap vermeyi amaçlıyor. Kanal, tüm Türkiye'de izlenebildiği gibi Irak, İran, Suriye gibi ülkelerin yanı sıra Orta Asya ülkelerinden de izlenebiliyor. “Türkiye'nin zenginliğini ve renklerini ekrana taşıma” amacıyla kurulduğu iddia edilen kanalda yayınlar altyazı olmadan gerçekleştiriliyor.

Resmi makamlarca, bütün vatandaşların ülkenin sahibi olduğu, eşit hak ve hürriyetlere haiz olduğu, kendi kültürünü, farklılıklarını güzel bir şekilde ifade etmesi gerektiği, kanalın farklı dilleri konuşan insanların birbirlerini anlama konusundaki zorlukları ortadan kaldırmaya yönelik bir yayın politikası olacağı ve birlik ve bütünlüğü daha da güçlendireceği ifade ediliyor. Çoğulcu demokrasi açısından ihtiyaç duyulan temel bir hakkın yerine getirilmesi, daha toleranslı bir toplum oluşturmak açısından zenginliklerin ortaya konulması açısından olumlu bir adım olacağı beyan ediliyor.

26 Haziran 2008 tarihinde yürürlüğe giren, 5767 sayılı Türkiye radyo ve televizyon kanunu ile radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında, Türkçe dışında farklı dil ve lehçelerde yayın yapabilme yetkisine kavuşan ve Anayasanın 133. maddesine göre, özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esas kabul edilen TRT, çok dilli yayın konusunda bütün dillere eşit davranmak durumundadır.

Medeniyetler beşiği ve kültürler mozaiği olan Anadolu’da çok dilli yayın yapmanın zorluğu dikkate alınarak Orta Asya, Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanlar şeklinde geniş kapsamlı bölgesel yayınlar yapılmalıdır. Örneğin TRT Türk kanalı; Azerice, Türkmence, Özbekçe, Kazakça, Kırgızca, Tatarca, Uygurca gibi dillerde, TRT 6 kanalı; Kurmanci, Zazaca, Arapça, Farsça, Süryanice gibi dillerde, TRT 7 kanalı; Lazca, Gürcüce, Abazaca, Adigece, Osetçe, Çeçence gibi dillerde, TRT 8 kanalı; Arnavutça, Boşnakça, Pomakça, Gagavuzca, Romanca gibi dillerde yayın yapacak şekilde programlanmalıdır.                                                                                                                                                              LAZURİ